เขียนโปรแกรมด้วยภาษา Swift จากเริ่มต้นสู่มือโปร

อัดแน่นด้วยเนื้อหาครบทุกด้าน เพื่อนำคุณไปสู่นักพัฒนาแอพพลิเคชั่นด้วยภาษา Swift อย่างมืออาชีพ

Description

เนื้อหาของหลักสูตรครอบคลุมตั้งแต่เรื่องพื้นฐานที่สุดอย่างเช่นการประกาศตัวแปร ไปจนถึงการใช้งานระดับสูงเช่น closure , generic หรือ การจัดการหน่วยความจำ

พื้นฐานคือก้าวที่สำคัญที่สุด ดังนั้นหลักสูตรอบรมการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Swift จึงออกแบบมาเพื่อมุ่งเน้นไปยัง Fundamental ซึ่งเป็นหัวใจของการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Swift ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงที่มาที่ไป หลักการทำงานของส่วนประกอบต่างๆ แนวความคิดที่สำคัญ และสามารถนำเอาความรู้พื้นฐานเหล่านี้ไปต่อยอดด้วยตัวเองได้อย่างถูกทาง

แม้ว่าหลักสูตรจะไม่ได้ครอบคลุมการเขียนโปรแกรม iOS, Mac OSX  แต่จะช่วยปูพื้นฐานให้คุณสามารถนำภาษา Swift ไปใช้ยอดเพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่น iOS หรือ Mac OSX ได้อย่างมืออาชีพ

Please note that this course is available ONLY IN THAI

Who is the target audience?
  • บุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Swift
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการในการเขียนโปรแกรมด้วย iOS หรือ Objective-C มาก่อน

Full Details : [ Take Course Now ]
——————–

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *